Delegiranje službenih lica

OBAVEŠTENJE:

Obavezuju se delegati da ODMAH po završetku utakmice POFL-e lige jave komesaru takmičenja rezultat utakmice. Takođe, obavezuju se sudije da se po završetku utakmice jave komesaru za suđenje.

Delegiranje utakmica POFL biće objavljivano četvrtkom posle 15 časova, a dopuna sudijama sa viših lista petkom posle 15 časova, kao i delegiranje utakmica mlađih kategorija FS POdunavskog okruga.

UPOZORENJA / ODLUKE:

Nema

UPUTSTVA:

Mole se delegati da dokumentaciju sa utakmice ne hevtaju, već istu po sledećem redosledu spakuju u koverat: zapisnik utakmice, izveštaj delegata, izveštaj posmatrača suđenja, mišljenje kluba o suđenju, prijava utakmice, ovlašćenja, specifikacija troškova, izjava isključenih.

Bojan Đulić, gen.sekretar

Preuzmi datoteku: 

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::