Delegiranje službenih lica

OBAVEŠTENJE:

Кako je sudijska oprema marke "Kelme" stigla, potrebno je da u što kraćem roku izmirite uplatu za istu u iznosu od 3.000,00 dinara (najkasnije do srede 22.maja) na žiro-račun FSRZS broj: 150 - 1165 - 38 (svrha plaćanja: sudijska oprema), kako bi se oprema preuzela. Sudije koje ne izvrše uplatu u navedenom roku NEĆE biti delegirane do izvršenja uplate. Inače, ukupna cena kompleta opreme je 8.500,00 dinara, jedan deo u iznosu od 3.000,00 dinara snosi FS Podunavskog okruga i već je uplaćen, a drugi u iznosu od 2.500,00 dinara sudijske organizacije Gradskog/opštinskih saveza ili same sudije ukoliko njihove organizacije ne prihvate obavezu. Dokaz o uplati za opremu dostaviti na mail: ofsvp@mts.rs ili preko Viber-a na broj: 063/424029. 

Molim Vas da ispoštujete zadati rok

 
Због припајања Војвођанске банке А.Д. Нови Сад ОТП Банци Србија А.Д. Нови Сад, обавештавамо вас да од 26.04.2019.године, НЕЋЕ више бити у функцији досадашњи рачун ФС Подунавског округа: 355-1031708-80.

НОВИ РАЧУН Фудбалског савеза Подунавског округа за уплате (чланарина (котизација, судијских такси), казни жалби и сл.) је: 325 - 9500600030660 - 26.

Obavezuju se delegati da ODMAH po završetku utakmice POFL-e lige jave komesaru takmičenja rezultat utakmice. Takođe, obavezuju se sudije da se po završetku utakmice jave komesaru za suđenje.

Delegiranje utakmica POFL biće objavljivano četvrtkom posle 15 časova, a dopuna sudijama sa viših lista petkom posle 15 časova, kao i delegiranje utakmica mlađih kategorija FS Podunavskog okruga.

UPOZORENJA / ODLUKE:

Nalaže se sudijama i delegatima da sa utakmica mlađih kategorija OBAVEZNO dostavljaju sudijski izveštaj i izveštaj delegata.

UPUTSTVA:

Mole se delegati da dokumentaciju sa utakmice ne hevtaju, već istu po sledećem redosledu spakuju u koverat: zapisnik utakmice, izveštaj delegata, izveštaj posmatrača suđenja, mišljenje kluba o suđenju, prijava utakmice, ovlašćenja, specifikacija troškova, izjava isključenih.

Bojan Đulić, gen.sekretar

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::