У Великој Плани одржана Конференција Подунавско - Шумадијске зоне, на старту Морава у Тополи