Poziv na javnu raspravu

Poštovani,

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Podunavskog okruga, na sednici 29.12.2021.godine usvojio je Nacrt Statuta Fudbalskog saveza Podunavskog okruga.

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će trajati mesec dana, odnosno do 28.01.2022.godine i svoje predloge za izmene i dopune novog Statuta FS Podunavskog okruga, dostave kancelariji saveza.

s poštovanjem,

Bojan Đulić, gen.sekretar

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::