Poziv službenim licima za pristup Kometu i seminar sl.lica

Pozivaju se službena lica Podunavske okružne fudbalske lige i liga mlađih kategorija FS Podunavskog okruga da do 30.jula dostave lični karton (u prilogu), kako bi im se omogućio pristup Kometu za narednu takmičarsku sezonu. Za pristup Kometu neophodni su sledeći podaci: Ime i prezime, jmbg, broj mobilnog telefona i e-mail adresa.

Lični karton dostaviti na e-mail adresu: fsposd@gmail.com

Izvršni odbor FS Podunavskog okruga na svojoj sednici od 01.07.2021.godine, doneo je odluku da su sve sudije u obavezi da do 20.jula izmire sve obaveze na ime neizmirenih taksi prema FS Podunavskog okruga (osim onih koje klubovi još nisu izmirili), kao i da dostave sve izveštaje koje nisu dostavili (u prilogu: neizmirene takse i nedostavljeni izveštaji) u protivnom isti neće biti uvedeni u Komet. 

Izveštaje dostaviti na e-mail adresu: fsposd@gmail.com

Seminar sl.lica planiran je za 15.avgust, a početak prvenstva 21/22.avgusta. (u prilogu: poziv i izvestaj lekara za sudije i delegate).

U prilogu se nalazi i predlog liste sudija i delegata POFL-e za takmičarsku 2021/2022.godinu.

Bojan Đulić

FS Podunavskog okruga

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::