Poziv za upis škole za UEFA ''C'' licencu

Pozivamo zainteresovane da se prijave za pohađanje škole za UEFA "C" licencu. Škola bi se održala na teriotriji FS Podunavskog okruga ukoliko se prijave 15 polaznika sa područja Podunavskog okruga. Prijave dostaviti u što karećm roku, a početak škole bio bi tokom jula meseca.

Prijavu dostaviti na mail adresu: fsposd@gmail.com

U prilogu:

- obaveštenje, prijava i drugo

Trenutno prijavljeni:

Blagojević Milan, Blagojević Saša, Marinković Mladen, Delić Dejan, Milojkov Dragan, Stojaković Jovica, Vrbanović Zvezdan, Golubović Marko, Trajković Ivica, Stanojević Marko, Krstić Dragutin, Baltić Filip, Pavić Dimitrije, Ristić Milan.

Bojan Đulić

FS Podunavskog okruga 

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::