Poziv za upis škole za UEFA ''C'' licencu

Pozivamo zainteresovane da se prijave za pohađanje škole za UEFA "C" licencu. Škola će se održati na teriotriji FS Podunavskog okruga, a početak je predviđen za septembar.

Prijave dostaviti u što karećm roku, a maksimalni broj polaznika je 25 (trenutno prijavljenih ima 16).

Prijavu dostaviti na mail adresu: fsposd@gmail.com

U prilogu:

- obaveštenje, prijava i drugo

Trenutno prijavljeni:

Blagojević Milan, Blagojević Saša, Marinković Mladen, Delić Dejan, Milojkov Dragan, Stojaković Jovica, Vrbanović Zvezdan, Golubović Marko, Trajković Ivica, Stanojević Marko, Krstić Dragutin, Baltić Filip, Pavić Dimitrije, Ristić Milan, Mijajlović Marjan i Rašić Milan.

Bojan Đulić

FS Podunavskog okruga 

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::