Treneri

Poštovani,
 
prijavu za pohađanje škole za UEFA C licencu, možete podnete u svakom trenutku. Po prikupljanju dovoljnog broja kandidata formiraće se grupa koja će pohađati navedenu školu.
 
Osnovni uslov za evidentiranje je popunjena i dostavljena prijava na mail: fsposd@gmail.com i dostavljeni dokaz o izvršenoj uplati 1.rate školarine u iznosu od 20.000,00 dinara na račun Fudbalski savez Regiona zapadne Srbije Kragujevac, broj: 150 - 1165 - 38, sa naznakom ''školarina za licencu C''.
 
Svi ovako prijavljeni mogu privremeno da se uključe u rad SSO trenera i u trenažni proces kluba.
 
s poštovanjem,
 
Bojan Đulić, gen.sekretar FS Podunavskog okruga
 

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::