ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИЈАВЉИВАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ СКУПА (УТАКМИЦА):

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИЈАВЉИВАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ СКУПА (УТАКМИЦА):

Сходно:

-         Члану 157 став 6 Закона о спорту

-         Члану 9 став 1 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама

-        Члану 12 Закона о јавном окупљању

-       Члану 35 Такмичарског правилника ФС Србије

-        Члану 17 Пропозиција такмичења ПОФЛ-е и лига млађих категорија ФС Подунавског округа

СВАКА УТАКМИЦА (спортска приредба, јавно окупљање) МОРА БИТИ ПРИЈАВЉЕНА надлежном органу Министарства унутршањих послова у року који тај орган одреди (најкасније пет (5) дана пре одигравање утакмице).

Сходно:

-        Члану 48 став 1 Такмичарског правилника ФС Србије

Ако клуб домаћин није пријавио утакмицу сходно члану 35. Овог Правилника, УТАКМИЦА СЕ НЕ МОЖЕ ОДИГРАТИ и регистроваће се 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

У прилогу:

Можете преузети сажете изводе Закона који дефинишу наведену област.

                                                                за ФС Подунавског округа

                                                                Бојан Ђулић, ген.секретар с.р.

Preuzmi datoteku: 

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::