Potrebna dokumentacija uz godišnji program za 2021.godinu

U prilogu se nalaze deo potrebnih dokumenata uz godišnji program za 2021.godinu, a koja se izdaju od strane FS Podunavskog okruga.

Dokumenta u word-u potrebno je prilagoditi činjeničnom stanju kluba.

Bojan Đulić, gen.sekretar

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::