Poziv za prijavu mlađih kategorija za takmičenje

Pozivaju se klubovi Podunavske okružne fudbalski lige i ostali klubovi sa teritorije FS Podunavskog okruga da do 30.jula 2021.godine, prijave mlađe kategorije za takmičenje u ligama mlađih kategorija FS Podunavskog okruga, kako bi se do konferencije klubova utvrdio sastav liga mlađih kategorija, a koja će se održati početkom avgusta s obzirom da prvenstvo POFL-e počinje 21/22.avgusta, a mlađih kategorija 04/05.septembra.

Potpisanu i pečatom overenu prijavu dostaviti na e-mail: fsposd@gmail.com

s poštovanjem

FS Podunavskog okruga

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::