Poziv za sticanje "Nacionalne C licence"

Fudbalski savez Podunavskog okruga poziva zainteresovane da se prijave radi sticanja zvanja "Nacionalna C licenca". 

SEMINAR BI SE ODRŽAO U SMEDEREVU POČEV OD DECEMBRA 2019.GODINE.

Svi zainteresovani kandidati potrebno je da dostave svoje prijave, uz uplatu avansa i prateće dokumentacije.

Za sve dodatne informacije obratiti se gen.sekretaru FS Pod.okruga Bojanu Đuliću 063/424-029.

Dokumentacija za preuzimanje:

Zanimljivosti

Da li mislite da je FS Podunavskog okruga potreban web sajt::